News and Events

Direct Project

Globe Congress Center, Europe Hall, 1 Macedonia Sq., 1040 Sofia, Bulgaria

 

DRAFT AGENDA

14 November

9:30 - 10:00

Registration of participants

10:00 – 10:30

Chair: Mariya Mincheva, Head of Legal Dept., BIA
Official opening and welcome:

Plamen Nankov, Vice-President CITUB
Dobri Mitrev, Chief secretary, BIA

10:30 - 11.00

The DIRECT Project
Ina Atanasova, Project Manager, CITUB

11.00 - 11.30

The Comparative Report of the DIRECT Project
Ekaterina Ribarova, vice-director, Institute for Social and Trade Union Research (ISTUR), CITUB

11:30 - 12.00

Coffee break

12:00 - 13.00

Social dialogue and Direct Participation – the EU perspective
Prof. Agnes Akkerman, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 – 15.00

Chair: Kevin P O’Kelly, DIRECT Project External Expert Direct Participation in EU Enterprises – Panel discussion
Grzegorz Drozd, Policy Officer, European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Nils Trampe, Chair, Industrial Relations Working Group, BusinessEurope
Plamen Dimitrov, President CITUB

15.00 – 16.00

Direct Participation in EU Enterprises
Prof Peter Totterdill,
Director, Workplace Innovation Europe CLG; Visiting Professor at Kingston University London and Mykolas Romeris University Vilnius.

16.00 - 16:30

Coffee break

16:30 – 17.30

Three Case Study Presentations from the DIRECT Project
Kirchhoff Automotive, Ireland

Introduction: Tony Murphy, IDEAS Institute
Presentation: John Roulstone, Production Manager Kirchhoff Automotive


Continuous Improvement in UK Health Services: the Case of Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

Michael Gold
, Royal Holloway, University of London

Direct participation in Charalambides Christis Ltd, Cyprus

Costas Kathidjiotis, HR Manager
End of first day

 

Conference dinner

 

15 November

09.30 - 10.30

Chair: Salvo Leonardi, Senior researcher, FDV, Italy Three Case Study Presentations from the DIRECT Project
Direct Participation in a Polish high street bank – barriers and chances for the future

Andrzej Zybała, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie (SGH)

WCM and direct participation: evidence from research at the FCA
Lisa Dorigatti,
Department of Social and Political Sciences University of Milan

Direct participation in Carlsberg Bulgaria (Карлсберг България АД)
Krasimir Pashtrapanski – Chairman of the Trade Union Beer, Food and Beverages at CITUB and Ivana Radomirova – executive director, Union of Brewers in Bulgaria

10:30 – 11.15

How Direct Participation is linked with the contemporary tendencies of human resources management
Tomcho Tomov
– Manager, National Center for Evaluation of Competences at BIA

11:15 – 11.45

Coffee-break

11.45 – 13.00

Discussion, Conclusions and Recommendations

13.15

End of Conference - Lunch

 

Languages: Bulgarian and English

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Пряко работническо участие, иновативни работни места и овластяване на работниците и служителите

Конгресен център „Глобус“, зала Европа, пл. Македония1, София
14 и 15 ноември 2018 г.

 

ПРОГРАМА

14 ноември

9:30 - 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:30

Водещ: Мария Минчева, Директор „Правен отдел“, БСК

Откриване:
Пламен Нанков, Вицепрезидент, КНСБ
Добри Митрев, гл. секретар, БСК

10:30 - 11.00

Проектът DIRECT
Ина Атанасова, мениджър на проекта, КНСБ

11.00 - 11.30

Представяне на сравнителния доклад
Д-р Екатерина Рибарова, зам. директор, ИССИ - КНСБ

11:30 - 12.00

Кафе пауза

12:00 - 13.00

Социалният диалог и прякото работническо участие – перспективата на ЕС
Проф. Агнес Акерман, Университет Радбуд, Холандия

13:00 - 14:00

Обяд

14:00 – 15.00

Водещ: Кевин О‘Кели, външен експерт Прякото участие в предприятията на ниво ЕС – Панелна дискусия
Грегор Дрозд, Политически съветник, ЕК, ГД „Вътрешен пазар, Промишленост, Предприемачество и МСП
Нилс Трампе, Председател на работната група по индустриални отношения, BusinessEurope
Пламен Димитров, Президент на КНСБ

15.00 – 16.00

Прякото участие в предприятията на ниво ЕС
Проф. Питър Тотердил, Директор, Иновации на работното място, Europe CLG; гост професор в Kingston University, Лондон и Mykolas Romeris University, Вилнюс
.

16.00 - 16:30

Кафе-пауза

16:30 – 17.30

Представяне на три казуса от проекта DIRECT

Kirchhoff Automotive, Ирландия,
Въведение: Тони Мърфи, IDEAS Institute

П
резентация: Джон Рулстоун, Мениджър производство, Kirchhoff Automotive

Непрекъснато усъвършенстване в сферата на здравеопазването във Великобритания: Казусът Университетска Болница в Лиидс
Проф. Майкъл Голд, Royal Holloway University of London

Прякото участие в предприятието за производство на млечни продукти Christis-Charalambides, Кипър
Вангелис Евангелоу, Директор на Синдикалния колеж към SEK, Кипър

15 ноември

09.30 - 10.30

Водещ: Салво Леонарди, изследовател, FDV, Италия Представяне на три казуса от проекта DIRECT

Прякото участие в полския банков сектор – бариери и перспективи
Анджей Зибала, Варшавски икономически институт (SGH)

Прякото участие и WCM (world class manufacturing): изводи от изследване проведено в Групата FCA
Проф. Лиза Доригати,
Департамент „Социални и политически науки“, Университет Милано

Прякото Участие в Карлсберг, България
Ивана Радомирова – изп. Директор на Съюза на пивоварите в България; Красимир Пащрапански, председател на Синдикат на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ

10:30 – 11.15

Прякото участие и съвременните тенденции в управлението на човешките ресурси
Томчо Томов, Ръководител на Национален център за оценка на компетентностите при БСК

11:15 – 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 13.00

Дискусия Заключения и препоръки

13.15

Закриване на конференцията

Обяд

Работни езици: Български и английски

The Development of Direct Employee Participation and its Impact on Industrial Relations at Company Level (DIRECT) (VS/2016/0305) 6/12/2016 – 6/12/2018

The project is implemented with the financial support of the European Commission – Employment, Social Affairs and Inclusion DG, Budget Heading 04.03 01 06